GO GREEN ART

Stacks Image 228
Náš projekt vznikl z potřeby propojit myšlenku ekologického vnímání světa s realitou každodenního konzumu a vytvořit kreativní platformu, na které by především mladí umělci z vysokých uměleckých škol z Čech a Slovenska prezentovali individuálním způsobem svá díla, jak z oblasti výtvarného umění tak designu. Jde nám o dialog v umění a kultuře v kontextu ochrany životního prostředí. Proto jsme oslovily jednak mladé začínající umělce, ale i umělce etablované na naší kulturní scéně, kterým není lhostejné životní prostředí, nebo se angažují v rámci humanitárních a sociálních projektů.
Um
ění, design a ekologie jsou součástí veřejného života a prostor, kde by se tyto myšlenky mohly prolínat, se snažíme vytvořit právě na našich webových stránkách.